De Cultuurtuin is een idee en initiatief uit eigen intresse en passie voor de Indonesische cultuur van Theo, Ade, Heri en Annika. We willen De Cultuurtuin, taman Budaya voortzetten samen met communities en met jullie! 

Onze ambassadeurs, workshopleiders en verslagleggers zijn Daan, Tiurlan, Rudy en Sarah-Ellen, die net zo enthousiast zijn als wijzelf. We hopen jullie ook! We willen namelijk graag de community vragen om input voor de activiteiten tijdens de workshops.

Partners

  • LaGaligo - http://www.lagaligofoundation.com/
  • Tolhuistuin - tolhuistuin.nl
  • Stichting Wijsneus - https://stichtingwijsneus.nl/
  • KBRI - https://indonesia.nl/

Kijk ook op onze social media:

In onze enquête in 2020 (n=68) heeft ruim 70% aangegeven de focus te willen leggen bij liedjes, verhalen, spelletjes. Opdrachten zoals tellen en lezen heeft ongeveer 50% aangegeven belangrijk te vinden. Hieruit kan (voorzichtig) geconcludeerd worden dat plezier in cultuur en samen zijn belangrijker zijn dan prestatiegericht leren. 

Meest populair
76% wil Indonesische liedjes zingen,
71% wil Indonesische verhalen vertellen
71% vind Indonesische spelletjes spelen belangrijk

Waarom is er behoefte aan workshops “Cultuurtuin,  Taman Budaya”?

Reacties hierop waren bijna allemaal hetzelfde, omdat ze iets van hun roots willen meegeven:

  • “Mijn kind is Indonesisch en wil iets van de roots meegeven”
  • “Ik kom oorspronkelijk uit Indonesië en wil graag mijn kind in contact brengen met andere kinderen met dezelfde situatie”
  • “Omdat ik graag wil dat mijn kind meer te weten komt over de geschiedenis en cultuur van zijn Oma’s”
  • “Wil graag meewerken aan het behoud van de Indonesische geschiedenis en cultuur, kan ik in de toekomst ook kinderen krijgen uit mijn gemengd huwelijk en wil ik dat mijn kinderen beter Indonesisch leren kennen en Indonesisch kunnen spreken”
  • “Omdat het heel goed is om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de Indonesische geschiedenis en cultuur, en kinderen meestal een grotere nieuwsgierigheid hebben, is het gepast om zoveel mogelijk informatie te krijgen over de Indonesische geschiedenis en cultuur.”

De Cultuurtuin is onderdeel van Stichting Mataharimedia. www.mataharimedia.nl

 

Heb je een goed idee, laat het ons dan weten!