De Cultuurtuin, Taman Budaya is een programma met interactieve bijeenkomsten over cultuur, natuur en kunst voor kinderen tussen 6-12 jaar. Wij vinden dat elk kind in staat moet zijn om de eigen afkomst en identiteit te leren kennen. Spelenderwijs willen we kinderen kennis laten maken met de Indonesische, Molukse, het gedeelde Nederlands-Indisch cultuurgoed en de grote diversiteit aan culturen, talen en tradities die er in het huidige Indonesië zijn. 

We hopen dat kinderen zich kunnen verwonderen en verdiepen in cultuurgoed, talen en tradities. Juist op dit punt kunnen we zoveel van- en met elkaar leren, delen en inspireren.

Tijdens interactieve lessen met verschillende thema’s willen we met het programma van De Cultuurtuin het gesprek aangaan met- en voor elkaar. De roots van de derde en vierde generatie staat hierbij centraal en wordt verkend, gedeeld en ontdekt middels deze lessen/ workshops. Een belangrijke motivatie voor het organiseren van de bijeenkomsten is dat we cultuur, taal en tradities een plaats willen geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen met als doel te verwonderen (hart), te informeren (hoofd) en participeren (handen).

Het lesprogramma is gratis, en geschikt voor kinderen die regulier onderwijs in Nederland volgen en iedereen is welkom! Onze vrijwillige leerkrachten maken de lessen zo veelzijdig mogelijk, zodat kinderen met plezier naar de cultuurtuin lessen komen. Spelenderwijs leren is onze motto. De thematiek van de lessen is onder andere verbonden met alledaagse activiteiten, feestdagen inclusief tradities. Oudere kinderen leren ook over de geschiedenis, cultuur en aardrijkskunde. 

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties zoals het Tolhuistuin in Amsterdam Noord, Wijkcentrum Meevaart in de Indische Buurt in Amsterdam Oost, het restaurant Haddock op Ijburg in Amsterdam en in Wijkcentrum de Archipel in Amsterdam.

Een nieuwe reeks van de cultuurtuin start na de zomer 2023.